Wybory WNHiP, WNS, WNB, WPAiE

Szanowni Państwo! W najbliższym czasie odbędą sie wybory uzupełniające do RKN na WNHiP, WNS, WNB oraz WPAiE. Poniżej harmonogram: I tura (wymagane jest min 50% przedstawicieli Kół) 24.10 II...

Wyniki letniej edycji Konkursów Grantowych

© Shutterstock

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się wyniki letniej edycji Konkursów Grantowych RKN 2017: Konkurs Najlepszych Projektów Naukowych SKN Entomologów  – „Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na zmiany w zespole entomofauny...

Zaświadczenia dla prezesów kół naukowych

Szanowni Państwo, Zamieszczamy do pobrania i wypełnienia formularze zaświadczeń dla Prezesów Kół Naukowych. Wypełnione formularze (miejsca do edycji zaznaczone są kursywą, w razie potrzeby można również wprowadzić zmiany przy...

Wybory uzupełniające WF

Wydział Filologiczny_1_1280x1024

Szanowni Państwo, W najbliższym czasie odbędą sie wybory uzupełniające do RKN na WF. Poniżej harmonogram: I tura (wymagane jest min 50% przedstawicieli Kół) 28.03 II tura (większość nie jest...

Wyniki Konkursu na Najaktywniejsze Koła Naukowe 2016

Międzywydziałowe_1

Szanowni Państwo, poniżej lista Kół Naukowych, które w roku poprzednim wykazywały się największą aktywnością na poszczególnych wydziałach. Wydział Matematyki i Informatyki Koło Studentów Informatyki Wydział Fizyki i Astronomii/ Wydział...