Zawieszenie finansowania działalności kół Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

Szanowni Państwo, z przykrością zawiadamiamy o wstrzymaniu finansowania dla Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w związku z brakiem aktywności delegata reprezentującego w/w wydział. Stosowna Uchwała wraz z uzasadnieniem dostępna jest pod adresem:...

Wybory delegata WNS

Szanowne Koła Naukowe Wydziału Nauk Społecznych! Zapraszamy na wybory delegata do Rady Kół Naukowych, które odbędą się 7 maja 2019 roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu wyłonicie godnych...

Nowe wytyczne w sprawie stosowania emblematu Rady Kół Naukowych UWr

Szanowni Państwo, z dniem 5 lutego 2019 roku, uchwalony został dokument zobowiązujący koła naukowe korzystające z finansowania swoich przedsięwzięć z puli projektowej Rady Kół Naukowych UWr do umieszczania emblematów...

Zawieszenie finansowania działalności Kół Naukowych na Wydziale Nauk Społecznych

Szanowni Państwo, z przykrością zawiadamiamy o wstrzymaniu finansowania dla Wydziału Nauk Społecznych w związku z brakiem delegata reprezentującego w/w wydział. Ponowne finansowanie będzie możliwe po wyborze delegata i odpowiednim...

Wyniki Konkursów Grantowych

Szanowni Państwo! Przedstawiamy wyniki Konkursów Grantowych RKN – edycja zimowa. Przyznane kwoty: SKN Ornitologów – 2 800 złotych SKN Bezpieczeństwa Narodowego – 2 500 złotych SKN Biotechnologów „Przybysz” –...